ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

យើងមានការបណ្តុះបណ្តាលក្រុមលក់ជាញឹកញាប់ដើម្បីកែលម្អខ្លួនយើង។ មិនត្រឹមតែការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្តល់ជូនសេវាកម្មដល់អតិថិជនរបស់យើងទៀតផង។
យើងមានគោលបំណងផ្តល់ជូនសេវាកម្មល្អបំផុតដល់អតិថិជនរបស់យើងជួយអតិថិជនរបស់យើងឱ្យដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងកំឡុងពេលទំនាក់ទំនងសាកសួរ។
រាល់អតិថិជនឬអតិថិជនសក្តានុពលយើងត្រូវតែជាមនុស្សល្អដើម្បីព្យាបាលពួកគេ។ មិនថាពួកគេនឹងដាក់បញ្ជាឱ្យយើងឬអត់ទេយើងរក្សាអាកប្បកិរិយាល្អរបស់ពួកគេចំពោះពួកគេរហូតដល់ពួកគេទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីផលិតផលឬរោងចក្ររបស់យើង។
យើងផ្តល់គំរូដល់អតិថិជនផ្តល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងភាសាអង់គ្លេសល្អផ្តល់សេវាកម្មទាន់ពេលវេលា។
ជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាលនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃយើងដឹងពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នរបស់យើងហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហាឱ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជឿនលឿនខ្លួនយើង។
ជាមួយនឹងការនិយាយជាមួយអ្នកដទៃយើងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមពីពិភពខាងក្រៅ។ យើងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងនិងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក។
ការបណ្តុះបណ្តាលក្រុមនេះមិនត្រឹមតែជួយយើងបង្កើនជំនាញការងារប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងស្មារតីចែករំលែកដល់អ្នកដទៃសុភមង្គលភាពតានតឹងឬសូម្បីតែភាពទុក្ខព្រួយទៀតផង។
បន្ទាប់ពីរាល់ការបណ្តុះបណ្តាលយើងដឹងពីរបៀបប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនដឹងពីតម្រូវការរបស់ពួកគេនិងឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលពេញចិត្ត។

news (5)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា - ០៥-២០២០